Isolasjon med KFK/HKFK

HKFK_CompQual80.png

NS 7157  •  Stenas artikkelnr: 7157

Kvalitetskrav
Varen består av ulike isolasjonsmaterialer som inneholder mer enn 0,1 % (1000 mg/kg) av de ulike KFK- og HKFK-gassene, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. Dette er for eksempel isolasjonsplater fra 1960-2002, som man kan finne under bygg, veier eller tunneller.

Det er ikke alle isolasjonsmaterialer som inneholder KFK/HKFK, det er derfor avfallsprodusentens ansvar å dokumentere hvorvidt avfallet er farlig eller ikke.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir transportert videre til anlegg som har tillatelse til å sanere eller destruere slikt farlig avfall.

Gjenvinning
Isolasjon med KFK/HKFK energigjenvinnes ved høytemperaturforbrenning i godkjente behandlingsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden