Isolerglass med klorparafin

Isolerglass med klorparafin_CompQual80.png

NS 7158  •  Stenas artikkelnr: 7158

Kvalitetskrav
Varen består av isolerglassruter som er produsert i Norge mellom 1976-1989, og ruter som er importerte mellom 1980-1989. Det er forseglingslimet som kan inneholde klorparafiner, og disse rutene tas inn som farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn på rutestativ, og blir hentet med skapbil.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir sortert og bearbeidet. Blir videre transportert til sluttbehandling.

Gjenvinning
Isolerglass med klorparafin energigjenvinnes, der trerammene har spor av klorparafin, og går til godkjente forbrenningsanlegg. Glass som ikke er befengt med klorparafin-holdig lim sendes til materialgjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden