Kreosotimpregnert trevirke

Kreosotimpregnert Trevirke_CompQual80.png

NS 7154  •  Stenas artikkelnr: 7154

Kvalitetskrav
Kreosotimpregnert trevirke er mye brukt som jernbanesviller og lysstolper. Det er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

Innsamling
Hentes inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, før den sorteres og bearbeides, og blir transportert til godkjent sluttbehandlingsanlegg.

Gjenvinning
Kreosotimpregnert trevirke energigjenvinnes på forbrenningsanlegg som har tillatelse til dette.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden