Lysstoffrør

Lysstoffrør_CompQual80.png

NS 7086  •  Stenas artikkelnr: 7086

Kvalitetskrav
Gruppen lysrør er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype og inkluderer alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Lysstoffrør er også klassifisert som farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten.

Innsamling
Lysstoffrør samles inn i godkjente oppsamlingsenheter, så de ikke knuses under transporten fra avfallsprodusent til godkjent mottak. Skal ikke emballeres enkeltvis eller med emballasje.

Håndtering
Lysstoffrørene kontrolleres ved mottak, miljøsaneres, slik at miljøskadelige komponenter tas ut av produktet.

Gjenvinning
Metall og glass fra sanerte lysstoffrør gjenvinnes til råvarer, mens kvikksølvet deponeres.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden