Malingsavfall

Malingsavfall_CompQual80.png

NS 7051  •  Stenas artikkelnr: 7051

Kvalitetskrav
Maling, lim og lakk er farlig avfall, og er leverings- og deklarasjonspliktig. Dette gjelder også emballasjen, dersom den ikke er tom, tørr og med lokket av. I tillegg til maling og lakk, inngår også trykkfarger, lim, klebemidler og tetningsmasse i denne fraksjonen.

Innsamling
Avfallet hentes inn i innsamlingsutstyr som fat, pall med karmer og IBC, og hentes av ADR-godkjente kjøretøy, og kjøres til mottak som har tillatelse til å motta slikt farlig avfall.

Håndtering
Maling sorteres ut i fra konsistens og emballasjetype. Maling som er emballert i småkolli av metall, kvernes slik at maling og emballasjen skiller hver for seg.

Gjenvinning
Maling, lim og lakk energigjenvinnes og går til forbrenning. Metallbokser går til materialgjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden