Olje- og fettavfall

Olje- og fettavfall_CompQual80.png

NS 7021  •  Stenas artikkelnr: 7021

Kvalitetskrav
Flytende og fast oljeavfall, som oljefasen fra oljeutskillere, olje fra tankrensing og smørefett. Olje- fettavfall er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Hentes inn i UN-godkjent emballasje, som fat eller IBC. Kan også hentes inn med sugebil.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og oljeavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved separasjon.

Gjenvinning
Olje- og fettavfall energigjenvinnes i forbrenningsanlegg som har tillatelse til dette.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden