Oljefilter

Oljefilter_CompQual80.png

NS 7024  •  Stenas artikkelnr: 7024

Kvalitetskrav
Oljefilter og drivstoffilter med metall, som er belagt med olje. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje, som fat eller IBC, og hentes med ADR-godkjent kjøretøy.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og transporteres videre til sluttbruker.

Gjenvinning
Oljefilter materialgjenvinnes, da metallfilteret blir til nye materialer. Spilloljen og papiret blir destruert ved høy temperatur i godkjente forbrenningsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden