Oljeforurenset masse

Oljeforurenset masse_CompQual80.png

NS 7022  •  Stenas artikkelnr: 7022

Kvalitetskrav
Varen består av forurenset masse, lett flytende, flytende eller fast. Dette kan for eksempel være slam fra oljeutskiller eller bark/jord tilgriset i olje. Dette er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11.

Innsamling
Hentes i fat eller IBC med ADR-godkjent kjøretøy.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, sorteres etter avfallstype og transporteres videre til sluttbruker.

Gjenvinning
Oljeforurenset masse energigjenvinnes ved høy temperatur i godkjente forbrenningsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden