PCB-holdig isoleringsglass

PCB-holdig isolerglass_CompQual80.png

NS 7211  •  Stenas artikkelnr: 7211

Kvalitetskrav
Varen består av isolerglassruter som er produsert i Norge mellom 1965 til 1975, og ruter som er importerte til og med 1980. Det er forseglingslimet som kan inneholde PCB, og disse rutene tas inn som farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn på rutestativ, og blir hentet med skapbil.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir sortert og bearbeidet. Blir videre transportert til sluttbehandling.

Gjenvinning
PCB-holdige isoleringsglass energigjenvinnes, der trerammene har spor av PCB, og går til godkjente forbrenningsanlegg. Glass som ikke er befengt med PCB-holdig lim sendes til materialgjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden