Rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler_CompQual80.png

NS 7133  •  Stenas artikkelnr: 7133

Kvalitetskrav
Varen består av mange ulike produkter som er beregnet til vask og rengjøring, som generelle rengjøringsmidler, produkter for oppvask og maskin, håndvask, bilvaskprodukter og ulike spesialvaskemidler. Det som er felles for alle produktene, er at de slippes ut i avløpsvannet, og de farlige stoffene kan endre opp i miljøet eller i kloakkslammet i renseanleggene. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje, som fat eller IBC.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir videre transportert til anlegg for nøytralisering.

Gjenvinning
Rengjøringsmidler energigjenvinnes i forbrenningsanlegg som har tillatelse til dette.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden