Småbatterier

Småbatterier_CompQual80.png

NS 7093  •  Stenas artikkelnr: 7093

Kvalitetskrav
Varen består av en blanding av farlige og ikke-farlige små batterier, som brukes i blant annet i fjernkontroller, lommelykter og lignende. Dette er batterier som inneholder kvikksølv, knappceller, lithium og kadmium.

Innsamling
Blandingen av småbatterier samles inn i godkjent emballasje og må deklareres som farlig avfall.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, batteriene blir sortert og klargjort for videre transport til godkjent sluttbehandlingsanlegg for gjenvinning.

Gjenvinning
Småbatterier materialgjenvinnes, ved at metallet i batteriene blir gjenvunnet på eget anlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden