Spillolje refunderbar

Spillolje refunderbar_CompQual80.png

NS 7011  •  Stenas artikkelnr: 7011

Kvalitetskrav
Spillolje er brukt eller kassert olje som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelige formål. Kravene som stilles til refunderbar spillolje er: flammepunkt skal være over 70 ºC, svovel innholdet skal være under 0,6 % og totalt organisk halogen skal ligge under 500 ppm.


Siden 1994 har det eksistert en refusjonsordning for spillolje. Ordningen fungerer ved at det betales en avgift til statskassen ved import eller produksjon av smøreolje. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Hentes inn i UN-godkjent emballasje, som fat eller IBC. Kan også hentes med sugebil.

Håndtering
Utslipp og forbrenning av spillolje kan føre til forurensning, og det er derfor viktig at oljen samles inn og behandles på en forsvarlig og miljøriktig måte.

Gjenvinning
Spillolje energigjenvinnes, da dette hovedsakelig blir benyttet som ny fyringsolje i industrielle prosesser. Siden spillolje kan inneholde ulike tilsetningsstoffer og tungmetaller kan dette medføre krav om forbrenning på høy temperatur (> 1 250 ºC).

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden