Spraybokser

Spraybokser_CompQual80.png

NS 7055  •  Stenas artikkelnr: 7055

Kvalitetskrav
Dette er alle typer spraybokser, som for eksempel maling, hårspray, deodorant, matfett eller insektsdreper. Dette er farlig avfall, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Sprayboksene skal helst være tomme og samlet i et UN-godkjent fat merket med EAL kode.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir sendt videre til sluttbruker.

Gjenvinning
Spraybokser går til forbrenning hos energigjenvinningsanlegg med god filtrering, slik at ingen skadelige stoffer kommer ut i naturen. Asken etter forbrenningen blir deponert på en forsvarlig måte, og metallet fra sprayboksene går til materialgjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden