Tonerkassetter

Tonerkassetter_CompQual80.png

NS 1505  •  Stenas artikkelnr: 7053

Kvalitetskrav
Varen består av tonerkassetter og blekkpatroner som er uten påmontert kretskort, men med fargepulver (maling, lim og lakk). Dette er farlig avfall og, og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i godkjent emballasje for å sikre at pulveret ikke lekkes ut under transport.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir deretter sortert for å sikre at mest mulig andel av varen går til gjenbruk.

Gjenvinning
Tonerkassetter energigjenvinnes i godkjente behandlingsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden