Bilglass

Bilglass_CompQual80.png

NS 1341  •  Stenas artikkelnr: GLASS

Kvalitetskrav
Skal inneholde ødelagte front-, bak- eller sideruter fra utrangerte biler.

Innsamling
Bilglass samles inn på bilrutestativer eller i containere.

Håndtering
Varene kontrolleres visuelt før finsortering.

Gjenvinning
Bilglass materialgjenvinnes og blir til nytt glass eller blir brukt som råstoff til isolasjon og glassbetong.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden