Glass- og metallemballasje blandet

Glass- og metallemballasje blandet_CompQual80.png

NS 1312  •  Stenas artikkelnr: 3302

Kvalitetskrav
Klar og farget glassemballasje, som syltetøyglass og flasker uten returpant. Kan også inneholde metallemballasje, som hermetikkbokser og metallokk.

Innsamling
Glass- og metallemballasje samles inn i beholdere eller containere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll før det sendes videre til sortering.

Gjenvinning
Glass- og metallemballasje materialgjenvinnes ved at glasset blir til nye glass-produkter eller det blir brukt som råstoff til isolasjon. Metallet blir også gjenvunnet.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden