Vindusglass

Vindusglass_CompQual80.png

NS 1331  •  Stenas artikkelnr: 3303

Kvalitetskrav
Skal inneholde vindusglass fra hus og bygninger. Dette er ikke isolerglassruter produsert mellom 1965 og 2004, da disse kan inneholde PCB, klorparafiner eller ftalater og er farlig avfall.

Innsamling
Vindusglass samles inn på stativer eller i containere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår avfallet en visuell kontroll, før vindusglassene blir finsortert.

Gjenvinning
Vindusglass materialgjenvinnes, og brukes som råvare i produksjon av nytt glass.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden