Aluminium offset

Aluminium offset_CompQual80.png

NS 1451  •  Stenas artikkelnr: ALU

Kvalitetskrav
Varen består av nye eller brukte offset plater fra trykkerier. Ingen urentheter tolereres, se opp for mellomliggende papir.

Innsamling
Hentes inn på pall eller i kret.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, presses til baller, og blir transportert til sluttbruker.

Gjenvinning
Aluminium offset materialgjenvinnes ved at det smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden