Aluminium, raff

Aluminium, raff_CompQual80.png

NS 1451  •  Stenas artikkelnr: 219

Kvalitetskrav
Varen består av uren aluminium, og inneholder andre ikke-ønskelige avfallstyper, som jern, plast, isolasjon og tekstiler.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt ved mottaket, sorteres, og blir deretter fragmentert.

Gjenvinning
Aluminium, raff materialgjenvinnes og smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden