Jern, klipp

Jern, klipp_CompQual80.png

NS 1499  •  Stenas artikkelnr: 112

Kvalitetskrav
Varen består av ulike stål og ikke-magnetiske metaller.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og sorteres slik at jernet, metallene og avfallet skiller seg fra hverandre.

Gjenvinning
Jern materialgjenvinnes og smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden