Jern, kompleks

Jern, kompleks_CompQual80.png

NS 1499  •  Stenas artikkelnr: 109

Kvalitetskrav
Varen består av ulike stål og ikke-magnetiske metaller, men kan også inneholde annet vedheftet avfall. Dette kan for eksempel være sykkel med dekk og skjermer, som naturlig hører med til produktet. Annet avfall kan ikke overstige 10 %.

Følgende avfall skal ikke kastes med jern, kompleks:

  • Gassflasker 
  • Brannslukningsapparater
  • Batterier
  • Farlig avfall
  • EE-avfall
  • Radioaktivt avfall
  • Eksplosivt avfall

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og sorteres slik at jernet, metallene og avfallet skiller seg fra hverandre.

Gjenvinning
Komplekst jern materialgjenvinnes og smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden