Jern, kompleks

Komplekst jern materialgjenvinning | Stena Recycling

NS 1499  •  Stenas artikkelnr: 109

Kvalitetskrav
Varen består av ulike stål og ikke-magnetiske metaller, og kan også inneholde plast og andre ikke-ønskelige avfallstyper. Dette kan for eksempel være sykkel med dekk og skjermer, som naturlig hører med til produktet. Ikke-ønskelige avfallstyper kan ikke overstige 10 %.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og sorteres slik at jernet, metallene og avfallet skiller seg fra hverandre.

Gjenvinning
Komplekst jern materialgjenvinnes og smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden