Kobber, kabel

Kobber, kabel_CompQual80.png

NS 1452  •  Stenas artikkelnr: 306

Kvalitetskrav
Varen skal inneholde alle kabler med kjerne av kobber og plastbelagte rør.

Innsamling
Samles inn i beholdere, bur eller containere.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt ved mottaket, sorteres og klippes, og blir transportert til granuleringsanlegg.

Gjenvinning
Kobberkabler smeltes om til nye produkter, og er 100 % gjenvinnbar uten at den taper noen av sine egenskaper.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden