Smittefarlig risikoavfall

Smittefarlig risikoavfall_CompQual80.png

NS 6003  •  Stenas artikkelnr: SMITTE 01

Kvalitetskrav
Varen består av avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste, og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Sittefarlig risikoavfall har farlige egenskaper, men omfattes ikke avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje, dette er gule bokser eller sekker, og boksene skal være tydelig merket at det inneholder smittefarlig risikoavfall.

Håndtering
Ved mottak blir avfallet omlastet, og transportert videre til forbrenningsanlegg som er godkjent for å ta i mot slikt avfall.

Gjenvinning
Smittefarlig risikoavfall blir destruert i forbrenningsanlegg som har tillatelse til dette.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden