Sprøytespisser/skalpeller

Skalpeller_CompQual80.png

NS 6003  •  Stenas artikkelnr: SMITTE 03

Kvalitetskrav
Stikkende og skjærende avfall fra helse- og dyrehelsetjeneste, og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Sprøytespisser/skalpeller har farlige egenskaper, men omfattes ikke avfallsforskriften kapittel 11.

Innsamling
Samles inn i UN-godkjent emballasje, dette er gule bokser i ulike størrelser, og boksene skal være tydelig merket at det inneholder sprøytespisser/skalpeller.

Håndtering
Ved mottak blir avfallet omlastet, og transportert videre til forbrenningsanlegg som er godkjent for å ta i mot slikt avfall.

Gjenvinning
Sprøytespisser/skalpeller blir destruert i forbrenningsanlegg som har tillatelse til dette.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden