Blandet kontorpapir

Blandet kontorpapir_CompQual80.png

NS 1251  •  Stenas artikkelnr: 3431

Kvalitetskrav
Rent og tørt papir fra kontor og arkiv. Noe avispapir, papp og kartong kan aksepteres i denne fraksjonen. Fuktinnhold maks 10 %.

Innsamling
Blandet kontorpapir samles inn i beholdere og i containere.

Håndtering
Ved ankomst Stena sitt anlegg, gjennomføres en visuell kontroll, før papiret blir presset til baller.

Gjenvinning
Blandet kontorpapir materialgjenvinnes. Behandlet papir benyttes som råvare til produksjon av nye papirprodukter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden