Drikkekartong

Drikkekartong_CompQual80.png

NS 1251  •  Stenas artikkelnr: 3966

Kvalitetskrav
Drikkekartong fra husholdninger og institusjoner. For eksempel juice-, melk-, vin-kartonger og lignende.

Innsamling
Drikkekartong hentes inn i beholdere eller container.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt, plastkorker og aluminiumsposer fjernes, og kartongen presses i baller og sendes til godkjent papirbruk.

Gjenvinning
Drikkekartong materialgjenvinnes og behandlet avfall benyttes som råvare til produksjon av ny emballasjekartong.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden