Papp og papir

Papp og papir_CompQual80.png

NS 1299  •  Stenas artikkelnr: 3845

Kvalitetskrav
Ren og tørr papp, papir og kartong. Fraksjonen skal inneholde ca 50 % papp/kartong og 50 % annet papir. Fuktinnhold maks 10 %.

Innsamling
Papp og papir hentes inn i beholdere, containere, komprimatoranlegg eller ballet på pall.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt, presses i baller og sendes til godkjent papirbruk.

Gjenvinning
Papp og papir materialgjenvinnes. Behandlet papp og papir benyttes som råvare til produksjon av nye papirprodukter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden