Papp

Papp_CompQual80.png

NS 1221  •  Stenas artikkelnr: 3846

Kvalitetskrav
Ren og tørr papp fra lager, butikk og lignende. Skal inneholde minimum 90 % bølgepapp, resten må være brunt papir eller kartong. Fuktinnhold maks 10 %.

Innsamling
Papp hentes inn i baller, beholdere, container eller komprimatoranlegg.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt, presses i baller og sendes til godkjent papirbruk.

Gjenvinning
Papp materialgjenvinnes og benyttes som råvare til produksjon av ny papp.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden