Restrull/rotasjon

 rotasjonsrull_CompQual80.png

NS 1221  •  Stenas artikkelnr: 3830

Kvalitetskrav
Rene tørre rotasjonsruller med pappkjerne og rester av utrykt avis- eller magasinpapir. Fuktinnhold maks 10 %.

Innsamling
Samles inn i bur eller containere.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt på mottaket, presses i baller og sendes til godkjent papirbruk.

Gjenvinning
Restrull materialgjenvinnes og brukes som råvare til produskjon av nye papirprodukter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden