Trykkeripapir

Trykkpapir_CompQual80.png

NS 1251  •  Stenas artikkelnr: 3438

Kvalitetskrav
Rent og tørt trykkerispill fra trykkeriproduksjon, minimum 90 % trefritt papir. Fuktinnhold maks 10 %.

Innsamling
Trykkeripapir hentes inn i bur, beholdere, containere eller komprimatoranlegg.

Håndtering
Papiret kontrolleres visuelt, presses i baller og sendes til godkjent papirbruk.

Gjenvinning
Trykkerpapir materialgjenvinnes, og brukes som råvare til produksjon av nye papirprodukter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden