Emballasjeplast

Emballasjeplast_CompQual80.png

NS 9900  •  Stenas artikkelnr: 3622

Kvalitetskrav
Varen består av ren plastemballasje (PP og PE) mindre enn 100 liter, som flasker, kanner, brett og beger. Plasten skal være tom, ren og tørr.

Innsamling
Samles inn i beholdere, lift- eller krokcontainere, sekker eller på pall.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, blir presset til baller og transportert til sluttbruker.

Gjenvinning
Flasker, kanner og brett materialgjenvinnes og blir til nye plastprodukter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden