Energiplast

Energiplast_CompQual80.png

NS 1799  •  Stenas artikkelnr: 3623

Kvalitetskrav
Både myk- og hardplastemballasje, som ikke kan brukes til materialgjenvinning.

Innsamling
Samles inn i containere eller beholdere. Kan hentes løst med komprimatorbil.

Håndtering
Energiplasten kontrolleres ved mottak, og skjema for avfallet fylles ut, med vekt og signatur for videre rapportering. Prosessen må dokumenteres med veiebilag og bilder.

Gjenvinning
Energiplast energigjenvinnes, og sendes til forbrenningsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden