Isopor

Isopor_CompQual80.png

NS 1731  •  Stenas artikkelnr: 3647

Kvalitetskrav
Isopor er EPS (ekspandert polystyren) plast fra emballasje. Dette er isopor fra blant annet fiskekasser, elektronikk og møbelemballasje.

Innsamling
Samles inn i container, beholder eller i sekker.

Håndtering
Avfallet blir kontrollert visuelt, og blir deretter granulert.

Gjenvinning
Isopor materialgjenvinnes, og brukes i produksjon av nye EPS-produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden