Landbruksplast

Landbruksplast_CompQual80.png

NS 1713  •  Stenas artikkelnr: 3630

Kvalitetskrav
Hvit- eller lysfarget landbruksplast fra rundballer.

Innsamling
Landbruksplast samles inn i containere eller pressede baller.

Håndtering
Ved mottaksanlegget blir varen kontrollert visuelt, deretter blir plasten presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning
Landbruksplast materialgjenvinnes og plasten blir smeltet om til granulat og benyttes i produksjon av nye sekker, poser og plastfilm.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden