Plastfolie klar

Plastfolie klar_CompQual80.png

NS 1711  •  Stenas artikkelnr: 3620

Kvalitetskrav
Myk og gjennomsiktig plastfolie av Polytelen (PE) fra sekker, krympefolie, strekkfilm og lignende. Plastfolien skal holdes ren og tørr og ha emballasjemerke/returnummer 4.

Innsamling
Plastfolie hentes inn i sekker, pressede baller, beholdere eller containere.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt, og plasten presses i baller på pall i påvente av henting. Materialet transporteres deretter til behandlingsanlegg for sortering og balling.

Gjenvinning
Plastfolie materialgjenvinnes, og blir til nye plastprodukter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden