PP-sekk

PP-Sekk_CompQual80.png

NS 1712  •  Stenas artikkelnr: 3617

Kvalitetskrav
PP-sekk, også kalt ”big-bags”, av polypropylene (PP) skal være tomme og rene. Både inner- og yttersekk kan leveres sammen. Dette er for eksempel fôrsekker, gjødselsekker eller andre tomme storsekker av PP.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere, eller ferdig pressede baller som hentes med skapbil.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, blir presset til baller og transportert til sluttbruker.

Gjenvinning
PP-sekker materialgjenvinnes. Varen smeltes om til granulat og blir brukt i produksjon av nye PP-sekker eller andre produkter som inneholder PP.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden