Trevirke behandlet

Trevirke behandlet_CompQual80.png

NS 1142  •  Stenas artikkelnr: 3603

Kvalitetskrav
Trevirke som inneholder materiale som er behandlet med for eksempel maling, lim, lakk eller kjemikalier, men som ikke regnes som farlig avfall. For eksempel kryssfinerplater, sponplater og huntonittplater.

Innsamling
Trevirke behandlet samles inn i lift- og krokcontainere. Denne fraksjonen kan også hentes løst med komprimatorbil.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell mottakskontroll før lagring med annen tilsvarende vare.

Gjenvinning
Trevirke behandlet energigjenvinnes. Varen blir kvernet ned til størrelse avtalt med sluttkunde og evt. siktet. Spiker og lignende blir utseparert med magneter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden