Frityrolje, fettavfall

Frityrolje, fettavfall_CompQual80.png

NS 1127  •  Stenas artikkelnr: 3925

Kvalitetskrav
Varen består av frityrolje og fettavfall fra steking og koking av mat i oljer med temperatur rundt 180 ºC. Frityroljer som er laget av fett fra mais, raps, soyabønner, palmeoljer eller solsikkekjerner.

Innsamling
Samles inn i tett emballasje, som fat, og hentes med skapbil.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og transporteres videre til sluttbruker.

Gjenvinning
Frityrolje og fettavfall materialgjenvinnes og brukes som råvare i produksjon av biodrivstoff.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden