Matavfall, emballert

Matavfall, emballert_CompQual80.png

NS 1111  •  Stenas artikkelnr: 3970

Kvalitetskrav
Våtorganisk avfall fra restauranter, kantiner og kjøkken. Avfallet kan være emballert.

Innsamling
Matavfall samles inn i beholdere som byttes på skapbil eller tømmes rett på komprimatorbil. Kan også samles inn i containere.

Håndtering
Avfallet blir visuelt kontrollert ved mottaket og blir levert videre til forbehandling før det blir råvare for biogassproduksjon eller lignende.

Gjenvinning
Matavfall emballert blir enten komposert til jordforbedring, omdannet til råvare for biogass-anlegg eller energigjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden