Matavfall

Matavfall_CompQual80.png

NS 1111  •  Stenas artikkelnr: 3924

Kvalitetskrav
Våtorganisk avfall fra restauranter, kantiner og kjøkken. Skal ikke være emballert.

Innsamling
Matavfall samles inn i beholdere som byttes på skapbil eller tømmes rett på komprimatorbil. Kan også samles inn i container.

Håndtering
Avfallet blir visuelt kontrollert ved mottaket og blir levert videre til forbehandling før det blir råvare for biogassproduksjon eller lignende.

Gjenvinning
Matavfall blir enten komposert til jordforbedring, omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvinning.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden