7 utfordringer med plastgjenvinning og hvordan Stena Recycling kan hjelpe til

2018-11-06

Utfordringer med plastgjenvinning | Stena Recycling

Plast er en verdifull ressurs. Likevel går mesteparten av plasten i dag til forbrenning. Men ved å forstå plastens ulike egenskaper kan vi gjenvinne betydelig mer enn vi gjør i dag, og skape en sirkulær økonomi også for plast. Her forteller vi om utfordringene knyttet til plastgjenvinning, og hvordan vi kan hjelpe dere med å håndtere dem.

Øk kunnskapen

Begrepet plast omfatter flere ulike materialer. På grunn av manglende kunnskap om emnet er det vanlig at plasttyper blir blandet i produksjonen, noe som gjør det vanskeligere å gjenvinne. Plasten blir derfor ofte sortert som brennbart materiale, noe som er stort sløseri med en bra ressurs. Vi har verktøyene og kunnskapen for å skape en sirkulær gjenvinningsprosess; fra hvordan produktet blir designet til det deretter blir delt opp, sortert og samlet inn. Alt for å holde plasten i kretsløpet. Vi kan hjelpe deg gjennom opplæring og kunnskapsspredning. Sammen analyserer vi virksomheten og setter opp et mål samt en tydelig handlingsplan.

Finn dine verdier

Siden helt ny råvare er billigere enn gjenvunnet plast må vi finne nye verdier i gjenvunnet plast. Et konkret eksempel er å fremheve arbeidet man gjør mot sluttkundene og omverdenen. Ved å formidle hvordan dere tenker og handler rundt gjenvinning kan både deres bærekraftskommunikasjon til ulike interessenter og salg påvirkes positivt.

Design riktig fra starten av

Et vanlig problem ved design av plastprodukter er at materialer settes sammen på en måte som gjør dem vanskelig å separere, og dermed blir produktet vanskelig å gjenvinne. Det kan for eksempel være at man blander forskjellige plasttyper som vanskelig lar seg separere, eller at man bruker materialer som lim eller metallskruer som feste i plasten. Ved å tenke riktig fra starten av, allerede ved tegnebordet, blir det enklere å fjerne deler fra produktet uten at rester av andre materialer følger med i gjenvinningen. Det krever kompetanse og materialkunnskap, og her kan Stena Recycling tilby både opplæring og veiledning slik at plasten, når den har tjent sitt første bruksformål, kan resirkuleres og brukes til nye produkter.

Sorter plasten riktig

Plast er som nevnt et komplekst materiale der hver type har ulike egenskaper som påvirker farge, form, struktur og smeltepunkt. Derfor er det viktig at plasten blir sortert riktig, så den holdes så ren som mulig og dermed kan gjenvinnes. Vi på Stena Recycling kan hjelpe til med dette også, ikke bare med innsamling, men med kunnskap om hva man bør tenke på når man sorterer avfall.

Øke tilgangen

For at gjenvunnet plast skal få en plass på markedet, kreves det en stabil og høy tilgang på materialer. På Stena Nordic Recycling Center har vi utviklet to helt nye prosesser som gjør at vi kan gjenvinne enda mer plast – og øke tilgangen av gjenvunnet materiale på markedet. Den ene prosessen gjenvinner myk plast (LDPE) til plastpellets som kan brukes til å fremstille plastposer og søppelsekker. Den andre prosessen gjenvinner elektronikkplast, slik at mer gjenvinnbar plast kan bevares i kretsløpet. Vi har også et stort internasjonalt nettverk som gjør at vi kan finne riktig type gjenvunnet plast for akkurat dine behov.

Respekt for produksjonsprosessen

Uansett hvor viktig det er med gjenvinning, må virksomhetens drift alltid respekteres. Vi forstår at produksjonen ofte er under press, og finner fremgangsmåter som effektiviserer gjenvinningsarbeidet så mye som mulig uten at det påvirker produksjonsprosessen. Det skal for eksempel aldri forekomme driftsforstyrrelser på grunn av fulle sorteringsbeholdere. Derfor sørger vi alltid for at beholderne blir tømt og avfallet fraktet bort i tide.

Samarbeid kreves

Samarbeid er en nødvendighet for å skape ordentlig forandring. Ikke bare mellom oss og kundene våre, vi må samarbeide i hele kjeden. Fra produsenter av materialer til underleverandører og andre produsenter. Disse samarbeidene er allerede på plass innen for eksempel stålindustrien, men ikke innen plastindustrien.

 

Sammendrag

Gjenvinning av plast er en kompleks prosess og krever at produsenter, leverandører og industrier tenker nytt og samarbeider. Disse fire konkrete tingene kan alle gjøre allerede nå:

  1. Tenk gjenvinning allerede når du designer produktet
  2. Bruk gjenvunnet plast i så stor grad som mulig
  3. Ikke bland plasttyper i produksjonen
  4. Sørg for at materialene er enkle å skille fra hverandre når produktet er ferdig brukt

 

Kontakt Stena for mer informasjon

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Del denne siden

Guide – finn skjulte plastverdier i deres produksjon

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Re-think Plastic

Plast er et fantastisk materiale med mange gode egenskaper for å skape holdbare produkter. Men vi må være nøye med håndteringen av plasten gjennom hele produktets livssyklus (kjeden).

Les mer

Plastgjenvinning i forandring

Hvis du noen gang har sittet i en Volvo, er det svært sannsynlig at du har sittet foran et instrumentpanel som er produsert av International Automotive Components (IAC), en av Stena Recyclings kunder.

Les mer

Plast

Plast er et materiale som brukes mye og egner seg godt til plastgjenvinning. I en virksomhet kan plastavfall oppstå på flere forskjellige måter, men i hovedsak er det oftest brukt emballasje eller produksjonsavfall. Vi tar hånd om begge fraksjonene og tilbyr en enkel og kostnadseffektiv håndtering.

Les mer