8 tips for bærekraftig ressurshåndtering

2017-11-09

8 tips for bærekraftig ressurshåndtering | Stena Recycling

Malin Baltzar, Stena Recycling, er sjef for avdelingen Bærekraftige forretninger og brenner for ressursoptimering, design for gjenvinning og sirkulær økonomi. Malin jobber sammen med kundene etter metoden «Stena Resource Management», som skaper miljønytte og nye kundeverdier på en bærekraftig måte. Vi ba henne om noen håndfaste råd for bærekraftig ressurshåndtering i industrien. Vær så god!

energi som spares når gjenvunnede råvarer brukes | Stena Recycling

 

  1. Tenk etter i forkant. De beslutningene du tar allerede i innkjøpsprosessen, påvirker hva slags avfall det blir, og hvor mye det blir – få hjelp til å ta de riktige beslutningene.

  2. Avfall er ressurser. Riktig innstilling til restmaterialene. Den enes avfall er den andres ressurser.

  3. Optimaliser avfallslogistikken. Minimer flyttingen av materialet. Ikke sløs bort energi på å flytte avfallet ditt innad i fabrikken.

  4. Ikke bland materiale. Riktig håndtering av restmateriale er å legge til rette for gjenvinning og sortering direkte ved kilden.

  5. Riktig utstyr. Tenk på å ha riktig utstyr og beholdere som passer til stedet, og husk å forenkle gjenvinningen gjennom tydelig skilting.

  6. Hold oversikt over statistikk. Gjennom en samlet statistikk over gjenvinningen kan du få et komplett bilde og kan finne og følge opp forbedringer. 

  7. Øk etterspørselen. Bruk mer gjenvunnede råvarer i produksjonen. Det er bra for markedet, og du er med og bidrar til smartere ressursbruk og et sirkulært samfunn.

  8. Bli bærekraftige sammen. Gjennom dialog med en kunnskapsrik gjenvinningspartner får du forståelse for hele forløpet, slik at materialflyten kan optimaliseres gjennom hele verdikjeden – avfallet reduseres og kan bli til nye ressurser. Sammen tar man bedre beslutninger.
Del denne siden