Årets LEAN inspirasjonspris går til Stena Recycling

2016-09-25

Stena Recycling tildelt årets inspirasjonspris | Stena Recycling

Vi er stolte over at Stena Recycling har blitt tildelt årets inspirasjonspris, som deles ut av nettverket TPM. Fra venstre Jan Egil Stølsvik, Mattias Sohl, Einar Stølsvik, Arild Bjelland, Roar Ustad, Nicklas Karsberg.

Denne prisen har vi fått takket være vårt arbeid med Stena Way of Branches som er et Lean-inspirert program. Programmet er en del av vår strategi for kontinuerlig utvikling og forbedring gjennom de siste to årene.

- Vi har fått et fint fundament som stadig blir mer synlig, sier Mattias Sohl, Manager for Stena Way of Branches (SWOB) i Norge.

- Hver dag fjerner eller forminsker vi ikke-verdiskapende aktiviteter. Vi løser disse problemene, og får mer tid til å skape verdi for våre kunder, samtidig som gjennomløpstiden på våre materialer minsker. Det innebærer blandt annet å skape god orden, raskere og mer sikker håndtering av kundenes materiale og skape høyere utbytte for verdiene i kundes materiale.

Alle arbeider med SWOB hver eneste dag, uavhengig av posisjon, og fokus ligger på enkle, brukervennlige system. Innen nettverket TPM møtes ulike virksomheter for å dele sine erfaringer og sin kompetanse angående Lean.

Stena Recycling fikk prisen for ”kreativitet og enkle, opplærende og involverende metoder som bidrar til å skape en forbedringskultur”.

- Stena Recycling Norge blir bedre for hver dag, og sammen skal vi bli problemløsere i verdensklasse, avslutter Mattias Sohl.

Nettverket TPM er et nettverk for Lean-brukere, med et sekstitalls ledende norske virksomheter. http://samarbeidsutvikling.no/tpm-lean-brukernettverket

Del denne siden