STENA RECYCLING ER FØRST I VERDEN MED EL-LASTEBIL PÅ 50-TONN

2017-12-20

El-lastebil på 50-tonn  først i verden av stena recycling

Ingen utslipp, mer kraft og bedre kjøreopplevelse. Stena Recycling er den første i verden som begynner å kjøre elektriske lastebiler som er godkjent for en totalvekt på 50 tonn. I løpet av våren 2018 begynner de to nye bilene å rulle mellom Oslo og Moss. Investeringen er helt i tråd med Oslo kommunes mål om å redusere klimautslipp med 50 prosent innen 2020.

– Bærekraft er et viktig tema for oss og våre kunder. Derfor er vi veldig glade for at teknologien nå har kommet så langt at vi kan begynne å kjøre med helt elektriske lastebiler med tung last i daglig trafikk. Det er positivt både for klimaet, lokalsamfunnet og ikke minst for sjåfør som får et bedre arbeidsmiljø og en helt annen kjøreopplevelse. En el-lastebil er roligere, jevnere og har mye mer kraft enn en vanlig dieselbil. I tillegg bidrar vi til Oslo kommunes miljømål om å halvere klimagassutslipp innen 2020, sier Max Trandem, administrerende direktør i Stena Recycling AS.

Bilene vil bli brukt til å transportere aske fra de store fjernvarmeanleggene i Oslo. Asken kjøres til Stena Recycling sitt anlegg i Moss, hvor alle nyttige materialer, spesielt metaller, sorteres ut for gjenvinning. I den andre retningen vil bilene transportere avfall som blir fjernvarme for innbyggerne i Oslo. Omfanget av virksomheten krever at bilene ruller med skytteltrafikk, noe som betyr 26 000 mil pr år. Når trafikken nå blir elektrifisert, betyr det at ca 120 000 liter diesel spares hvert år. Kuldioxidbesparelsen blir drøyt 320 tonn per år, noe som tilsvarer omtrent 200 fly fra Norge til Thailand.

– For oss i Oslo kommune, og for innbyggerne i Oslo, er dette en veldig positiv og spennende nyhet. Vi er med og tar de første skrittene mot elektrifisering av tungtransport på vei. Vi får en mer bærekraftig håndtering av både drivstoff og restprodukter i fjernvarmeproduksjon. Virksomheten som helhet vil gi en betydelig mindre klimapåvirkning, sier Matthias Franke, avdelingsdirektør hos Energigjenvinningsetaten, Oslo kommune.

De nyutviklede elektriske lastebilene, de to første eksemplarene i verden som settes i kommersiell trafikk, leveres i løpet av våren 2018. Bilene kommer fra den nederlandske produsenten Emoss som har levert elektriske kjøretøy i ti år, men aldri før i denne størrelsen.

Strekningen Oslo-Moss og dette spesifikke oppdraget er meget velegnet til el-lastebiler. Avstanden er passende og bilene kan lades i 20 minutter ved hvert stopp. En lengre ladning finner sted om natten.

– Dette er det første steget. Hvis det fungerer, undersøker vi muligheten for å bytte til elektriske lastebiler i andre deler av Stena Recycling. Jeg håper også at vi kan inspirere andre selskaper til å bytte til elektriske alternativer der det er mulig, sier Max Trandem.

Fakta om Stena Recyclings nye el-lastbiler:
Produsent: Emoss, Nederland
Totalvekt med tilhenger: 50 Tonn

Pressebilder: https://cloud.brandmaster.com/mars/public_sharing.lb?p_colshar_id=32732&p_hash=CB7A

For mer informasjon, kontakt: Svein Alfstad, Transportsjef Stena Recycling Norge, telefon: +47 45 23 22 46

Del denne siden