Elsk produktet ditt som en kosebamse!

2017-09-04

spørsmål om Design for gjenvinning | Stena Recycling

Taina Flink er produktutvikleren som jobber for bærekraftig produktdesign, som helt fra starten er planlagt for gjenvinning. De siste fem årene har hun bidratt til produksjonsselskapers produktutvikling gjennom Stena Recyclings tjeneste «Design for gjenvinning».

10 spørsmål om Design for gjenvinning

 

1) Hvordan ser du på Design for gjenvinning?

- Jeg brenner for å gjøre designere og konstruktører bevisste på hvordan løsningene deres påvirker gjenvinningsmulighetene til produktene de utvikler. Når man står og vurderer to løsninger som har tilsvarende ytelse, vil jeg at man skal velge den løsningen som er best for gjenvinning. Jeg hjelper produksjonsselskaper med å ta mer bevisste valg og tenke på bærekraft.

2) Hva gjør du i praksis?

- Jeg holder forelesninger og gjennomfører demonteringsanalyser for kundene våre. Analysen foregår slik at jeg plukker produkter fra hverandre, analyserer hvilke materialer de består av, og ser på sammensetningsløsninger mellom ulike materialer. Iblant gjøres demonteringen på stedet sammen med selskapet. Deretter skriver jeg en rapport med konkrete råd om hvordan gjenvinningen kan forbedres. Mitt største bidrag er å forklare hvordan produktenes sammensetning påvirker materialgjenvinningen.  

3) Hva er bærekraftig design?

- Bærekraftig design er å dekke brukerens behov, men samtidig tære så lite som mulig på jordens ressurser. Hvis alle produkter ble like verdsatt som yndlingskosebamser, ville produkters miljøpåvirkning vært mye mindre. En kosebamse tar vi godt vare på – vi elsker den! Å klare å lage produkter som man vil beholde og ta vare på, er kanskje det beste man kan gjøre for å øke bærekraften, men det er også viktig å begrense mengden produkter som samfunnet forbruker. Det er bedre å kjøpe én kvalitetsbamse enn 30 forskjellige bamser. Og når vi har vokst fra bamsen, skal den kunne brukes av noen andre, og til slutt skal den selvsagt være resirkulerbar.

4) Hva er den vanligste feiloppfatningen om gjenvinning blant bedriftene?

- Selv om det står at materialet kan gjenvinnes i materialdatabladet, så betyr ikke det automatisk at det er mulig å gjenvinne det når du bruker materialet i et produkt sammen med andre materialer. Det kommer an på hvilket produkt materialet brukes i, hvordan det sitter sammen med andre materialer, og hvor vanlig det materialet er. Vi jobber med industriell, maskinell gjenvinning, og da spiller design en stor rolle.

5) Hvordan kan du som spesialist hjelpe bedrifter?

- Jeg kan forklare hvordan gjenvinningen foregår i virkeligheten. Det fører ofte til aha-opplevelser hos produktutviklerne. Jeg veileder dem i valg av materialer som faktisk kan gjenvinnes, slik at de kan forbedre produktene og oppnå høyere gjenvinningsgrad.

6) Hva bør man unngå?

- Unngå å feste sammen materialer slik at de ikke kan separeres enkelt, for eksempel liming eller metallskruer som festes i plast. I den vestlige verden er det sjelden at man demonterer ting manuelt lenger. Når produktene knuses i kvern, sitter det alltid litt plast igjen rundt skruen som havner i metallfraksjonen. Gjenvinningen blir ikke optimal.

7) Hvorfor skal man unngå liming?

- Lim fester veldig godt, og det er jo det som er poenget. Men når produkter som har ulike materialer limt sammen, går gjennom vår mekaniske gjenvinning, så kan ikke materialene separeres. Limfugen blir ikke knust. Det er bedre med en klikkløsning.

8) Hvorfor er plast vanskelig å gjenvinne?

- Mange tror at all plast kan gjenvinnes. Plast i emballasje gjenvinnes i større grad, siden de er færre. Men det er vanskeligere å gjenvinne plast i produkter. Det er fordi det finnes så mange ulike plastsammensetninger. For å gjøre plasten billigere eller for å forbedre egenskapene er det vanlig å blande inn glassfiber, talkum og kalk med mer. Rene og vanlige plasttyper er best.

9) Hvilke verdier skaper Stena Recycling for kundene sine gjennom Design for gjenvinning?

- Bedriftene kan svare på forbrukernes spørsmål om hvordan produktene deres faktisk blir gjenvunnet, og de kan utvikle produkter med høyere gjenvinningsgrad helt fra begynnelsen av.

10) Hvordan vil du jobbe med Design for gjenvinning i fremtiden?

- Det hadde vært spennende å jobbe litt som en skolehelsesøster, og ha én besøksdag i måneden ute hos bedriftene. Da kunne produktdesignerne kommet til meg med sine gjenvinningsutfordringer, konstruksjoner og produkter og få dem evaluert fra et gjenvinningsperspektiv. Jo mer kunnskap jeg får om bedriftens spesifikke utfordringer og krav til produktene sine, desto bedre råd kan jeg gi dem.

 

LES MERE OM VÅRE tjenst DESIGN FOR gjenvinning.

Del denne siden

640x400_taina_flink2_CompQual80.png

Navn: Taina Flink
Tittel: Spesialist Design for gjenvinning

Utdannelse: Sivilingeniør i teknisk design, Chalmers, Göteborg

 

Spørsmål angående design for gjenvinning

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.