Endring på hva du kan kaste i restavfallet og prisutvikling 2020

2019-11-20

1280x400__W7A6907_V001_CompQual80.jpg

Forbud mot avfallssekker som ikke er gjennomsiktige fra og med 01.01.2020

For å sikre at mest mulig av avfallet som kommer inn til Stena Recycling AS blir håndtert riktig og sikkert, innfører vi forbud mot avfallssekker som ikke er gjennomsiktige. Vi ser at avfallssekker som ikke er gjennomsiktige kan skjule blant annet farlig avfall, batterier og elektrisk avfall. Dette er skadelig for miljøet, og medfører risiko for brann og personskader. Mange av våre kunder har allerede vært veldig flinke til å benytte gjennomsiktige avfallssekker i lengre tid, slik at det har blitt lettere og tryggere for våre ansatte å sikre riktig sortering.

Forbud mot gips og mineralull fra og med 01.11.2019

Gips og mineralull er to forskjellige materialer som skaper problemer i videre behandling av restavfallet. Restavfall skal videre til energigjenvinning etter utsortering av en rekke andre forskjellige materialer. Under en sorteringsprosess har både gips og mineralull egenskaper som vanskeliggjør utsorteringen med at gipsen lett knuses eller pulveriseres og mineralullen fester seg til andre materialer. Både gips og mineralull er ikke brennbare materialer og har en kjemisk sammensetning som ødelegger energigjenvinningsprosessen og øker miljøutslippene hos forbrenningsverkene.

Prisjustering fra 01.01.2020

Vi varsler om at våre priser vil kunne bli justert fra 01.01.2020. Det vil bli justert differensiert ift. avfallsfraksjoner, transport og leie.

Generelt har det påløpt større kostnader ifm innsamling, mellomlagring, bearbeidelse og avsetning av avfall. Spesielt vil restavfall, trevirke, gips, mineralull, papp/papir og plast berøres sterkest. 

Vi håper dere har forståelse for endringene og justeringene, som er et ledd i det grønne skiftet og en bærekraftig utvikling. Vi er behjelpelige med løsninger, slik at du får håndtert alt ditt avfall på best mulig måte. Det er bare å ta kontakt med oss om du har spørsmål eller lurer på noe.

Del denne siden