Finn den skjulte verdien

2017-06-01

Mange av kundene våre blir overrasket over at det som virket som ubetydelig og kanskje kostbart avfall, kan bli til en inntekt. Iblant øker verdien bare gjennom en bedre sortering, men som oftest dreier det seg om profesjonell analyse av hele produksjonsprosessen ved hjelp av våre eksperter.

ALT ER RESSURSER

For oss er alle typer avfall og restmateriale ressurser som kan og bør gjenvinnes – om og om igjen. Gjennom optimering av ressurshåndteringen kan produksjonsbedrifter få kontroll på produksjonsavfall og restprodukter, minimere risikoene og øke effektiviteten.

Når våre material- og bransjespesialister samarbeider med produksjonsindustrier, finner de ofte skjulte verdier i restmaterialene. Takket være våre avanserte gjenvinningsprosesser kan vi øke gjenvinningsgraden og dermed få ut renere materiale og dekke etterspørsel i neste ledd av kjeden. Det er slik vi bidrar til å gjøre kundenes virksomhet mer bærekraftig, samtidig som de blir mer lønnsomme.

 hjelper vi deg med å klatre i avfallsstigen | Stena Recycling

Jo høyere opp på stigen avfallet havner, desto mer kan materialet utnyttes i kommende produkter, noe som sparer jomfruelige ressurser. Dette er en forutsetning for sirkulær økonomi. Ved hjelp av vår ekspertkunnskap, moderne teknologi og kreativitet hjelper vi deg med å klatre i avfallsstigen, og dermed gjør vi virksomheten din mer bærekraftig og lønnsom.

TILGANG TIL VERDENSMARKEDET

Vi gjenvinner 5 millioner tonn materiale hvert år. Med våre store volumer blir vi en troverdig leverandør av gjenvunnede råvarer. Vi samarbeider med mer enn 400 stålverk, støperier, smelteverk, papirfabrikker og råvareinnkjøpere over hele verden, og dermed sikrer vi god avsetning av materialet ditt.

Vi hjelper deg ved å:

  • Analysere: Kartlegge avfallshåndteringen, behovet og utfordringer.
  • Gjøre det riktig: Lære opp og motivere, sortere riktig, skape orden og følge lover.
  • Forbedre - Optimalisere avfallshåndteringen, tilby statistikk om gjenvinningen og identifisere nye og bedre løsninger.

VÅRE TJENESTER

Gjennom å føre materialene oppover på avfallsstigen skaper vi en mer bærekraftig produksjon, bedre ressursutnyttelse og en sirkulær økonomi. La oss forvandle ditt avfall til en ressurs. IT STARTS HERE.

 

Avfallsløsninger

Sammen skaper vi løsninger for din avhallshåndtering, uansett hva slags materiale det er som er til overs.

Les mer

Sammen slutter vi ringen

Sirkulær økonomi gjør fremskritt hver dag og skaper fremtidshåp for industrien.

Les mer
Del denne siden

VIL DU VITE MER OM VÅRE TJENESTER?

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.