Forskning gjør problemplast til bærekraftig ressurs for industrien

2017-05-29

problem plast som en bærekraftig ressurs | Stena Recycling

Mye avfallsplast som samles inn fra kasserte produkter, kan ikke materialgjenvinnes. Gjennom forskning i et Vinnova-prosjekt med blant annet Boliden og Stenas gjenvinningsselskap kan slik plast slippe å gå til deponi eller avfallsforbrenning. I stedet kan den brukes som ressurs i smelteprosessen og erstatte nye, fossile råvarer som kull. Samtidig øker materialgjenvinningen.

I Sverige oppstår det hvert år cirka 300 000 tonn plastavfall som ikke kan materialgjenvinnes fordi det er sammensatt og inneholder forskjellige typer materiale som fra et gjenvinningsperspektiv forurenser plasten. Plasten kan komme fra produksjonsindustri eller kasserte produkter som elektronikk og kabler.  Det meste kan energigjenvinnes, men en del legges også på deponi i mangel av andre løsninger.

– Det er en stor utfordring, og ambisjonen må heller være å finne nye, bærekraftige løsninger for å gjenvinne så mye plast som mulig, sier Marianne Gyllenhammar, prosjektleder i Stenas R&D-avdeling.

Et Vinnova-finansiert forskningsprosjekt som testet en ny løsning, ble nylig avsluttet. Boliden, som driver smeltevirksomhet med energikrevende prosesser, deltok i dette prosjektet. Det ble gjort tester med plast som reduksjonsmiddel i stedet for koks, et fossilt brensel som brukes i prosessen for sinkgjenvinning fra slagg ved anlegget i Rönnskär.

– Teknologien fungerer utmerket i fullskalaforsøk.  Det innebærer at problematisk plast som for eksempel legges på deponi, kan gi energi og erstatte fossilt brensel som koks og samtidig bidra som et reduksjonsmiddel i smelteprosessen.

Metoden gjør det også mulig å gjenvinne metaller som er blandet med plasten, og som ellers går tapt på et deponi eller i forbrenning.

– Det er vinn-vinn for alle parter i hele kjeden, fra produsenter og forbrukere til gjenvinningsselskaper og virksomheter som Boliden. Produksjonsindustri og gjenvinningsselskaper kan føre materialer oppover på avfallsstigen, og Boliden kan redusere innkjøp av fossile innsatsvarer til fordel for et mer miljøvennlig alternativ. Klimagevinsten er stor, og hvis Boliden satser på et anlegg, kan potensialet i første omgang være å erstatte mer enn 10 000 tonn koks ved én eneste smelteovn.

Lær mer om våre tjenester til produksjonsindustrien

Del denne siden