Informasjon til våre kunder i Moss og Stor-Oslo

2020-12-06

1280x400__W7A6907_V001_CompQual80.jpg

INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER I MOSS OG STOR-OSLO

Prisjustering fra 01.01.2021

Vi varsler om at prisene på enkelte av våre tjenester vil bli justert fra 01.01.2021. Det vil bli justert differensiert ift. avfallsfraksjoner, transport og leie. Generelt har det påløpt større kostnader ifm. innsamling, mellomlagring, bearbeidelse og avsetning av avfall.

Endring av avfallsskatt i Sverige

Riksdagen i Sverige innførte en skatt på forbrenning av restavfall i 2020. Nå har svenske myndigheter varslet at denne skatten vil øke fra 01.01.21, og vi ser oss derfor nødt til å justere prisene til våre kunder fra 01. januar 2021.

Ny CO2-avgift på forbrenning av avfall i Norge

Denne uken besluttet norske myndigheter å innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning. Avgiften gjelder fra det tidspunktet Finansdepartementet bestemmer, sannsynligvis fra 01. Januar. Dette medfører at Stena Recycling AS også ser seg nødt til å justere prisene til våre kunder fra 1. januar 2021.

Vi håper dere har forståelse for at myndighets- og markedsendringene er et ledd i det grønne skiftet og veien mot en bærekraftig fremtid. Stena Recycling AS er alltid behjelpelige med løsninger slik at du får håndtert avfallet ditt på best mulig måte. Ta kontakt med ditt lokale kundesenter dersom du har spørsmål.

Med vennlig hilsen

STENA RECYCLING AS

Del denne siden