Informasjon til våre kunder

2022-01-27

_W7A9865_V002_CompQual80.png

Ny CO2-avgift på forbrenning av avfall i Norge

Norske myndigheter har besluttet å innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning. Avgiften gjelder fra 1. januar 2022 og vil utgjøre 106 NOK/tonn avfall til forbrenning.

Disse endringene omfatter hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde alle.
Dette medfører at Stena Recycling AS også ser seg nødt til å justere prisene fra 1. januar 2022 tilsvarende
til de av våre kunder som har berørte avfallsfraksjoner til forbrenning.

Vi håper dere har forståelse for at myndighets- og markedsendringene er et ledd i det grønne skiftet og veien mot en bærekraftig fremtid.

Stena Recycling AS er alltid behjelpelige med løsninger slik at du får håndtert avfallet ditt på best mulig måte.  Ta kontakt med ditt lokale kundesenter dersom du har spørsmål.

Med vennlig hilsen
STENA RECYCLING AS

Del denne siden